Stacks Image 15696

Zubný strojček - cesta k dokonalému úsmevu

Čeľustná ortopédia sa zaoberá vyrovnávaním zubov a úpravou medzičeľustných vzťahov. K liečbe sa používajú strojčeky snímateľné (vyberateľné) alebo fixné (pevne nalepené na zuboch) a môžu ich nosiť deti i dospelí. Liečba trvá v priemere od 1,5 do 2 rokov v závislosti od typu odchýlky.

Predpoklady úspešnej liečby:

1. Dokonalá ústna hygiena - pacient musí dodržiavať zásady správnej ústnej hygieny počas celej liečby, aby sa zabránilo vzniku kazov a bielych škvŕn na zuboch.

2. Pravidelná stomatologická starostlivosť aj počas nosenia strojčeka - pacient musí absolvovať pravidelné preventívne prehliadky u svojho stomatológa.

3. Dodržiavanie pokynov lekára - pacient musí pravidelne dochádzať na kontroly, nosiť strojček presne podľa pokynov lekára a včas informovať lekára o všetkých komplikáciách.

Liečebný postup:

1. Konzultácia, posúdenie potreby liečby

2. Vstupné vyšetrenie, sken zubov, fotografie, RTG snímky, inštruktáž ústnej hygieny

3. Návrh liečebného plánu na základe analýzy digitálnych modelov, RTG snímok a fotografií

4. Nasadenie aparátu

5. Kontroly

6. Odstránenie strojčeka - ukončenie aktívnej fázy liečby

7. Retenčná (udržiavacia) fáza liečby

Základné typy zubných strojčekov:

1. Fixný aparát ( strojček pevne nalepený na zuboch) - fixný strojček sa skladá zo zámkov a krúžkov, ktoré sú pevne prilepené na zuboch. Navzájom sú spojené drôtom, ktorý umožňuje aktívny pohyb zubov a tvarovanie zubných oblúkov. Výhodou je permanentný účinok na zuby a ich kontrolovaný pohyb vo všetkých smeroch. Zámky môžu byť kovové alebo keramické estetické, priehľadné. Cena fixného aparátu sa pohybuje od 300 po 750 eur za jeden zubný oblúk.

2. Snímateľný (vyberateľný) strojček - snímateľný strojček je vhodný najmä pre mladých pacientov so zmiešaným chrupom na úpravu chybných medzičeľustných vzťahov. Snímateľný strojček neobmedzuje pacienta v jedení a nesťažuje mu hygienu. Jeho efekt je však pomalý, závisí od pravidelnosti nosenia a nie dostatočne presný, pokiaľ ide o kontrolovaný pohyb jednotlivých zubov.

3. Invisalign - „neviditeľný“ strojček - Invisalign je systém priesvitných dláh (vyrovnávačov) individuálne zhotovených pre každého pacienta. Ich výmenou v pravidelných intervaloch (po 7 – 14 dňoch) sa zuby postupne vyrovnávajú. Vyrovnávače pacient nosí stále okrem jedenia a čistenia, asi 22 hodín denne, nesťažujú mu čistenie a sú na zuboch takmer neviditeľné.
Ordinačné hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 13:30
zatvorené
zatvorené
Stacks Image 17179
Stacks Image 17182
Kontakty:
DENTAKRA s.r.o.
Jabloňová 2
058 01 Poprad

Tel.: +421 949 010 443
        +421 949 010 553
E-mail: info@dentakra.sk
Stacks Image 17190

Stomatologická klinika DENTAKRA spolupracuje s nasledujúcimi zdravotnými poisťovňami:

Stacks Image 15366