Jabloňová 2, 058 01 Poprad

Implantáty

Ordinačné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:30
Utorok 07:00 - 15:30
Streda 07:00 - 15:30
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 13:30
Implantáty

Implantáty

Implantát je náhradou chýbajúceho koreňa zuba. Predstavuje trvalé, dokonalé, funkčné a estetické riešenie. Používa sa vtedy, keď prišlo ku strate celého zubu. Implantát má životnosť niekoľko desiatok rokov.

Priamo u nás zhotovíme CT snímok a posúdime stav kosti a okolitého tkaniva. Ak je na mieste dostatok kosti, môžeme implantát zaviesť hneď. Ak chýba kosť pre zavedenie implantátu, vykonáme prípravnú operáciu, kedy získame dostatok kosti. Po jej zhojení zavedieme implantát v lokálnej anestézii.

Najlepšie implantáty sú s aktívnym biopovrchom, ktorý skracuje dobu hojenia na polovicu a percento úspešnosti je nad 99 %.

Výhody implantátu sú trvácnosť, komfort, estetické riešenie, vyhneme sa snímateľnej náhrade, môže slúžiť ako opora pre ďalší mostík alebo protézu, nie je potrebné obrusovať susedné zuby.