Jabloňová 2, 058 01 Poprad

Čeľustná ortopédia

Ordinačné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:30
Utorok 07:00 - 15:30
Streda 07:00 - 15:30
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 13:30
Čeľustná ortopédia

Čeľustná ortopédia

Čeľustná ortopédia sa zaoberá rovnaním zubov pomocou strojčeka na zuby.

K rovnaniu sa používajú aparáty, ktoré sa dajú zložiť, alebo fixné strojčeky a môžu ich nosiť deti aj dospelí. Ak vám vadia krivé zuby, či už z estetického alebo funkčného hľadiska, je tu pre vás riešenie. Liečba trvá v priemere od 6 mesiacov do 2 rokov, v závislosti od postavenia zubov. Ústna hygiena je počas liečby náročnejšia, ale výsledok stojí zato.

Predpoklady úspešnej liečby
 • Dokonalá ústna hygiena – pred liečbou i počas liečby musí mať pacient odstránený zubný kameň, ošetrené všetky kazy a správne očistené zuby.
 • Pravidelná stomatologická starostlivosť aj počas liečby – pacient absolvuje pravidelné preventívne prehliadky u svojho zubného lekára. Čeľustný ortopéd nenahrádza stomatologickú starostlivosť!
 • Dodržiavanie pokynov lekára – pacient dochádza pravidelne na kontroly, nosí aparát presne podľa pokynov lekára, včas informuje lekára o všetkých komplikáciách.
Priebeh liečby
 1. Konzultácia, posúdenie potreby liečby,
 2. vstupné vyšetrenie, odtlačky zubov, fotografie, RTG, inštruktáž ústnej hygieny,
 3. návrh liečebného plánu,
 4. nasadenie aparátu,
 5. kontroly,
 6. retenčná (udržiavacia) fáza liečby.
Fixné aparáty

Sú zložené zo zámkov alebo tzv. brekiet, ktoré sú na zuboch pevne prilepené a sú navzájom spojené drôtom, ktorý umožňuje aktívny pohyb zuba alebo celých skupín zubov. Výhodou je permanentný účinok na zuby a tým aktívnejšia a účinnejšia liečba. Po odstránení fixného aparátu liečba pokračuje, pacient dostane takzvaný retenčný aparát, ktorý nosí v noci a predný úsek zubov sa podlepí tenkým drôtikom.

Odnímateľné a neviditeľné zubné strojčeky - Invisalign

Invisalign jedinečná technológia odnímateľných a takmer neviditeľných vyrovnávačov zubov. Priebeh liečby Invisalignom je priamočiary a vyspelý:

 1. Konzultácia - ak Dr. Sonogová potvrdí, že môžete podstúpiť liečbu, nasníma fotografie, vytvorí odtlačky vašich zubov. Tieto záznamy budú použité na vytvorenie vášho vlastného liečebného plánu ClinCheck® 3D.
 2. Vyrovnávače - po vyrobení série vyrovnávačov na mieru ich dostanete, aby ste ich mohli nosiť každý deň a vymieňať si ich doma, priemerne každý, až každý druhý týždeň.
 3. Výsledky - kontroly budete absolvovať každých 6 – 8 týždňov za účelom sledovania priebehu liečby a vyzdvihnutia nových vyrovnávačov. Po skončení liečebného plánu budete potrebovať tzv. retainery na zachovanie vášho nového úsmevu.