shadow-top

OŠETRENIA

Základom našej starostlivosti je 100% čistota a hygiena. V našej praxi máme zavedený táckový systém, všetky pracovné nástroje sú balené a sterilizované parným autoklávom.

Samozrejmosťou je poskytovaná záruka na vykonané práce.

Prvá návšteva v našom centre prebieha v niekoľkých krokoch:

 • Pacient vyplní dotazník, na základe ktorého si vytvoríme obraz o zdravotnom stave pacienta.
 • Vyšetríme pacienta, zhodnotíme stav. Vytvorí sa záznam do karty pacienta.
 • Zhotovíme digitálne RTG snímky, ktoré presne zobrazia jednotlivé zuby. Je to neoceniteľná pomoc pri odhaľovaní skrytých kazov a iných abnormalít.
 • Spoločne si dohodneme liečebný plán, predbežný cenový návrh, ktorý sa môže meniť na základe zmeny postupov, či použitých materiálov a aj časový horizont, v ktorom bude možné prácu uskutočniť.
Vstupné vyšetrenie Vstupné vyšetrenie

Naším cieľom je zachovanie štruktúr a verné napodobenie prirodzeného vzhľadu zuba.

V rámci estetickej stomatológie ponúkame pre našich klientov:

 • kompozitné biele výplne v prednom a zadnom úseku chrupu z najkvalitnejších materiálov,
 • porcelánové fazety na ošetrenie sfarbených predných zubov,
 • keramické a fotokompozitné inlaye,
 • estetické dostavby úrazom poškodených zubov,
 • korekcie veľkosti a tvaru zubov,
 • odstránenie defektov a škvŕn skloviny,
 • vybielenie sfarbených koruniek mŕtvych zubov,
 • uzavretie medzizubných priestorov v medzerovitom chrupe.
Estetická stomatológia Estetická stomatológia
Mikroskopická endodoncia

Podstata problému zápalu zubnej drene je prienik baktérií do systému koreňových kanálikov zuba a ich infikovanie.

Pri ich ošetrení je dôležité, aby bol kanálik zvnútra vyčistený a zaplnený v celej dĺžke.

Pre lepšiu orientáciu v kanáliku používame počas ošetrenia operačný mikroskop, apexlokátor, digitálne RTG a 3D CT RTG prístroj, čo výrazne zvyšuje úspešnosť liečby.

V našom stomatologickom centre používame moderné strojové ošetrovanie koreňových kanálikov a hermetické 3D koreňové výplne, čím vám dokážeme zachrániť zub bez nutnosti vytrhnutia zuba.

Čeľustná ortopédia

K rovnaniu sa používajú aparáty, ktoré sa dajú zložiť, alebo fixné strojčeky a môžu ich nosiť deti aj dospelí. Ak vám vadia krivé zuby, či už z estetického alebo funkčného hľadiska, je tu pre vás riešenie. Liečba trvá v priemere od 6 mesiacov do 2 rokov, v závislosti od postavenia zubov. Ústna hygiena je počas liečby náročnejšia, ale výsledok stojí zato.

Predpoklady úspešnej liečby:

 • Dokonalá ústna hygiena – pred liečbou i počas liečby musí mať pacient odstránený zubný kameň, ošetrené všetky kazy a správne očistené zuby.
 • Pravidelná stomatologická starostlivosť aj počas liečby – pacient absolvuje pravidelné preventívne prehliadky u svojho zubného lekára. Čeľustný ortopéd nenahrádza stomatologickú starostlivosť!
 • Dodržiavanie pokynov lekára – pacient dochádza pravidelne na kontroly, nosí aparát presne podľa pokynov lekára, včas informuje lekára o všetkých komplikáciách.

Priebeh liečby:

 1. Konzultácia, posúdenie potreby liečby.
 2. Vstupné vyšetrenie, odtlačky zubov, fotografie, RTG, inštruktáž ústnej hygieny.
 3. Návrh liečebného plánu.
 4. Nasadenie aparátu.
 5. Kontroly.
 6. Retenčná (udržiavacia) fáza liečby.

Fixné aparáty

Čelustná ortopédia

Sú zložené zo zámkov alebo tzv. brekiet, ktoré sú na zuboch pevne prilepené a sú navzájom spojené drôtom, ktorý umožňuje aktívny pohyb zuba alebo celých skupín zubov. Výhodou je permanentný účinok na zuby a tým aktívnejšia a účinnejšia liečba. Po odstránení fixného aparátu liečba pokračuje, pacient dostane takzvaný retenčný aparát, ktorý nosí v noci a predný úsek zubov sa podlepí tenkým drôtikom.

Snímateľné aparáty zubné strojčeky

Zubné strojčeky sú platne z umelej hmoty, ktoré majú zabudované aktívne časti ako napr. skrutky, spony, oporné tŕne a podobne. Musia sa nosiť minimálne 14 hodín denne, avšak pri jedení a niektorých aktivitách sa môžu vyberať. Nosenie zubného strojčeka by sa nemalo prerušovať na dlhšiu dobu, pretože zuby a čeľusť sa veľmi rýchlo posunú späť do pôvodného postavenia.

Dentálna hygiena

Jej cieľom je zabrániť vzniku ochorení závesného aparátu zuba, eliminovať vznik zubného kazu. Zahŕňa odstránenie zubného plaku, kameňa a pigmentov, fluoridáciu zubov a leštenie výplní.

Navyše naša dentálna hygienička vám poradí a názorne ukáže ako sa o zuby správne starať.

Prečo potrebujem dentálnu hygienu?

Preventívna stomatologická starostlivosť je najúčinnejšou metódou starostlivosti a zároveň aj najlacnejšou. Zabezpečuje dlhodobé orálne zdravie bez kazov, parodontitídy, zubných náhrad, či implantátov.

Rozsah poskytovanej starostlivosti dentálnou hygieničkou:

 • vstupné vyšetrenie,
 • zostavenie individuálneho dentálno-hygienistického režimu,
 • inštruktáž správnej techniky čistenia zubov,
 • výber vhodných zubných kefiek,
 • profesionálne odstránenie povlakov, pigmentov a zubného kameňa,
 • čiastočné bielenie zubov pomocou tzv. Airflow pieskovača,
 • recall kontrola osvojenia si techník čistenia zubov.

Ošetrenie dentálnou hygieničkou sa odporúča minimálne raz za pol roka, optimálne štvrťročne.

Dobré návyky a spôsob čistenia zubov je nedosiahnuteľný bez odbornej rady a asistencie dentálnej hygieničky.

Bielenie zubov
 1. Mechanické bielenie zubov spočíva v odstránení pigmentov usadených na povrchu zubov pomocou ultrazvuku a airflow pieskovača.
 2. Chemické bielenie – V našom centre ponúkame domáci systém bielenia s bezpečnou, 5% koncentráciou karbamid peroxidu. Po absolvovaní dentálnej hygieny sa zhotovia nosiče bieliaceho gélu. Pacient ich nosí niekoľko hodín denne po dobu 14 dní.

Bieliaci gél nevybieli keramické korunky a ani fotokompozitné „biele“ výplne. Pred bielením je potrebné mať ošetrené všetky kazom poškodené zuby.

Bližšie informácie o bielení zubov získate v našom centre.

Samotná náhrada môže byť zhotovená z rôznych materiálov – metalokeramické korunky, alebo celokeramické korunky, zhotovené podľa farebného kľúča, alebo individuálne podľa vlastných predstáv.

Kým laboratórium vyhotoví protetickú prácu, sú zuby chránené funkčným a estetickým provizóriom.

Pokiaľ to situácia v ústach dovoľuje, nie je potrebné pri nahrádzaní jedného chýbajúceho zuba v bočnom úseku chrupu obrúsiť dva vedľa stojace zuby, ale dá sa použiť metóda sklenených vlákien, na ktorých visí chýbajúci zub tzv. most na sklenených vláknach.

Návrh protetického riešenia vám vytvoríme pri konzultácii v našom centre.

DENTAKRA s.r.o. - zubná ambulancia v Poprade
Jabloňová 2
058 01 Poprad
GPS súradnice:
49.0614, 20.2892
Tel.: 0949 550 553
Email: info@dentakra.sk

Stomatológia,
Čeľustná ortopédia

Pondelok: 7:00-18:00
Utorok: 7:00-18:00
Streda: 7:00-18:00
Štvrtok: 7:00-18:00
Piatok: 7:00-12:00

DENTAKRA s.r.o. - zubná ambulancia v Poprade